Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2631 5fea 500

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk vianezavisan nezavisan
photo by Powidoki
Reposted fromtowo85 towo85 vianezavisan nezavisan
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja vianezavisan nezavisan
5564 ea47
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation vianezavisan nezavisan
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
7545 f221 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagitarowaaaA gitarowaaaA
Nie ma za czym płakać, teraz tylko będzie lepiej, niczego nie żałuje, a tym bardziej wiem że ciebie.
Reposted fromorchis orchis viasuful suful
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme vianezavisan nezavisan
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vianezavisan nezavisan
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viascorpix scorpix
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio vianezavisan nezavisan
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme vianezavisan nezavisan
6232 5dd8
Reposted fromLittleJack LittleJack vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl