Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8745 d127

I love sitting in a train. Sure, you can listen to music everywhere but in a train … I don’t know. The way the nature passes and the thoughts begin to flow without even knowing it … it’s something really special. And I love the feeling. Sometimes I think there’s nothing better than sitting in a train and doing nothing but listen to some really good music that breaks your heart.

Reposted fromwestwood westwood vianezavisan nezavisan
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianezavisan nezavisan
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagitarowaaaA gitarowaaaA
3830 7c38 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viafelicka felicka
3912 dfe5 500

wild-nirvana:

My parents in love on the beach in the 70’s

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viagitarowaaaA gitarowaaaA
2967 c5a0

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromnudes nudes vianezavisan nezavisan
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viagitarowaaaA gitarowaaaA
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viagitarowaaaA gitarowaaaA
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

8746 f041 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafelicka felicka
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain vialetha0 letha0
0306 bf22
Reposted fromscorpix scorpix viajoanm joanm
3232 f348
Reposted fromsexinthe sexinthe vialetha0 letha0
7993 f59d 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasuful suful
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki vianezavisan nezavisan
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianezavisan nezavisan
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl