Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać, bo mam wszystkiego dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.
(...) gdy mężczyzna mówi „koniec”, to jest koniec. I nie ma co ratować, bo można się tylko ośmieszyć.
— K. Glinka
Reposted fromstopme stopme vianezavisan nezavisan
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
Reposted fromlappelduvide lappelduvide vianezavisan nezavisan
Chcę być tylko twój. Nie jestem pijany, nie jestem uwalony, mówię poważnie.
— David Mitchell "Widmopis"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianezavisan nezavisan
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianezavisan nezavisan
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  (...)  Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett
Reposted frombezsenna bezsenna vianezavisan nezavisan
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
9542 1f36 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianezavisan nezavisan
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven vianezavisan nezavisan
1293 2694 500
Reposted fromamatore amatore

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialetha0 letha0
0892 d38c
Reposted fromamatore amatore
0134 792d 500
Reposted fromamatore amatore
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw
4152 2194

mau-indy:

Reposted fromamatore amatore
4043 1175
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl