Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8212 34c5 500
Reposted bywabnicumezaliansWpiwnicyUdziadka
0349 5aeb 500
0640 d320 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialetha0 letha0
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialetha0 letha0
4916 b375 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vialetha0 letha0
Reposted fromPoranny Poranny vialetha0 letha0
9244 6144 500
Reposted frompiehus piehus vianezavisan nezavisan
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
9825 aee2 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianezavisan nezavisan

Painted Street Carpets Connect Modern Cities to Ancient Ornamentation by Arthur-Louis Ignoré

Arthur-Louis Ignoré, also known as Ali, paints white patterned carpets on public sidewalks and passageways in cities across the world, including recent installations throughout France and Finland. The works are inspired by both geometric and botanical patterns found in ancient ornamentation from a wide range of cultural contexts. By combining the patterns into public works, he showcases the diversity found in our modern cities while providing a domestic aesthetic that contrasts the often brutalist feel of urban environments.

Currently the artist lives in Rennes, France, where a few years ago he painted his largest installation to date. The 10,000-square-foot mandala was painted on the roof of the Social Welfare Family Allowance building, and visually created links between works Ali produced in both Montreal and New York City. You can see more of his painted carpet installations on Instagram and Behance.

Reposted fromcuty cuty vianezavisan nezavisan
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich. 
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromlovvie lovvie vialetha0 letha0
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialetha0 letha0
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viagitarowaaaA gitarowaaaA
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
Życzę Ci miłości, która Cię nigdy nie zrani i nie zawiedzie...
— Agata Czykierda-Grabowska - "Pierwszy raz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasuful suful
9359 f571 500
Reposted frompowerflower powerflower vianezavisan nezavisan
Reposted fromshakeme shakeme viaGaggle Gaggle
4190 2b90
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
7351 0e50 500

abandonedandurbex:

Abandoned shack in Mojave desert, Ca. [852 x 1136]

Source: https://openpics.aerobatic.io/

Reposted fromSecret-H Secret-H viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl