Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viascorpix scorpix
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
2366 ac75
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
0349 5aeb 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viafelicka felicka
8556 7f70 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vianoisetales noisetales

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy vianezavisan nezavisan
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viafelicka felicka
Reposted fromshakeme shakeme vianezavisan nezavisan

awwww-cute: Its kinda hot in Greece

Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
5670 c8d7 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viascorpix scorpix
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl