Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain vialetha0 letha0
0306 bf22
Reposted fromscorpix scorpix viajoanm joanm
3232 f348
Reposted fromsexinthe sexinthe vialetha0 letha0
7993 f59d 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasuful suful
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki vianezavisan nezavisan
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianezavisan nezavisan
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianezavisan nezavisan
9717 aba4 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialetha0 letha0
4991 1310 500
Reposted fromtrochekawy trochekawy
9515 40df 500
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
Reposted fromwhaaaat whaaaat vianezavisan nezavisan
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
2843 cbef
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
Nie wiem, po kim mała ma taki charakterek. Osobiście myślę, że to od czytania tylu książek.
— Carlos Ruiz Zafón
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromshakeme shakeme viafelicka felicka
0147 ccb5
Reposted fromsarazation sarazation viagitarowaaaA gitarowaaaA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl