Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2933 1803
Reposted fromspring-flow spring-flow viamiieciuu miieciuu
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
7326 b8fa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamiieciuu miieciuu
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
8907 84cd
Reposted frombabyface babyface viafelicka felicka
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka
9366 e3d0
Reposted fromintrigante intrigante viaraspberryjam raspberryjam
2106 0e66
Reposted fromamatore amatore viaraspberryjam raspberryjam
7562 038a
Reposted fromLimysoul Limysoul viaraspberryjam raspberryjam
7789 e8b2
Reposted fromkarahippie karahippie viaraspberryjam raspberryjam
1265 0674
Reposted fromtwice twice viaraspberryjam raspberryjam
3316 aaac 500
Reposted fromoiv13 oiv13 viaSickFantasy SickFantasy
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam vianezavisan nezavisan
4390 cfa5 500
Reposted fromjoan-the-witch joan-the-witch viafelicka felicka
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianezavisan nezavisan
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl